Çanakkale ve İstanbul boğazlarında aşağıda hizmetleri vermekteyiz:

  • VTS’le irtibat,
  • Kaptan nakdi
  • Kumanya teslimatı
  • Mürettebat değişimi
  • Gemi aksamı teslimatı
  • Demirde gemi onarımı
  • Yakıt ve su tedariği